top of page

ขอบพระคุณกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศไว้วางใจ A.T.S. TRAVEL ดูแลรับส่งสนามบิน

ขอบพระคุณกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศไว้วางใจ A.T.S. TRAVEL ดูแลรับส่งสนามบิน เดินทางไปทำงาน ประเทศเกาหลี


✅ ที่กั้นฉากระหว่างที่นั่ง พนักงานขับรถและผู้โดยสาร ***

✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม และ 3 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page