top of page

ขอบพระคุณ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ไว้วางใจเช่ารถมินิบัส เดินทางดูงาน ณ ศรีราชา

ขอบพระคุณ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ A.T.S. TRAVEL มาโดยตลอด และเป็นอีกครั้งนี้ที่ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เช่ารถมินิบัส 20 ที่นั่ง เดินทางดูงาน ณ ศรีราชา


✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19

0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page