top of page

นิคมบางปู สมุทรปราการ หน่วยงาน วินแซนซ์ ฟู้ดส์ เช่ารถบัส 40 ที่นั่ง เดินทางฉีดวัคซีน ประกันสังคม

อัปเดตเมื่อ 26 พ.ย. 2564

เช่ารถบัส เดินทางฉีดวัคซีน ภาคองค์กร รับจาก นิคมบางปู สมุทรปราการ หน่วยงาน วินแซนซ์ ฟู้ดส์ เดินทาง ฉีดวัคซีน. ณ ม.ธุรกิจบัณฑิต จำนวน 30 คน โดยรถบัส 40 ที่นั่ง ภายในหน่วยงาน ประกันสังคม


✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ

https://www.ats-abb.com/blog/categories/%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89-%E0%B8%94%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%8B-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0


📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19Comments


bottom of page