top of page

บริษัท ดีเวลล์ กลาส แอนด์ อลูมิเนียม จำกัด ไว้วางใจ A.T.S. TRAVEL เช่ารถตู้ เดินทางกำแพงแสน

บริษัท ดีเวลล์ กลาส แอนด์ อลูมิเนียม จำกัด เช่ารถตู้ เดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ด้วยรถตู้ปรับอากาศ วันที่ 15 กันยายน 2564✅ ที่กั้นระหว่างพนักงานและผู้โดยสาร

✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย
0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page