พนักงานขับรถและพนักงานผู้ช่วยได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อย

อัปเดตเมื่อ 26 ก.ค. 2564