top of page

พาทีมงาน ตั้งซุ่นฮวด ตลุยฉีดวัคซีน @สถานีหน่วยบัญชาการรักษาการดินแดน


เช่ารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง กับ A.T.S. TRAVEL


✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท


✅ DTAC wifi free


✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง


✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK


✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ


✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19


Comments


bottom of page