top of page

รถบัสรับ-ส่งบุคลากรกรมการประปานครหลวง

ดูแลบุคลากรกรมการประปานครหลวง ด้วยการชนะการประกวดราคา รับ-ส่งบุคลากรกรมการประปานครหลวง โดยรถบัสปรับอากาศ 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ประจำรายปี 2564 - 2565 ✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม และ 3 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19

0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page