ใกล้สิ้นปี...เดินทางท่องเที่ยวกับรถบัสปรับอากาศ A.T.S. TRAVEL GO TO พัทยา จังหวัดชลบุรี

ขอขอบพระคุณท่านผู้โดยสารที่ไว้วางใจ A.T.S. TRAVEL เหมารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่งเดินทางท่องเที่ยวค้างคืนในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ถึง 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งไปรับจาก พระราม 2 ซอย บางกระดี่ กรุงเทพมหานครฯ ท่องเที่ยว พัทยา ใน