สนุกสนานเดินทางท่องเที่ยว พัทยา กับ A.T.S. TRAVEL รถบัสปรับอากาศที่ดีที่สุด

ขอขอบพระคุณท่านผู้โดยสารที่ไว้วางใจ A.T.S. TRAVEL เช่ารถบัส 30 ที่นั่ง เดินทาง

ท่องเที่ยวไปค้างคืนในวันที่ 27 พฤศจิการยน 2564 ถึง 28 พฤศจิกายน 2564 เดินทางไปรับที่ สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานครฯ เดินทางไปเที่ยวพัทยา A.T.S. TRAVEL ยินดีให้บริการตลอดการเดินทางท่องเที่ยว ก่อนการโดยสาร จะมีบริการตรวจวัด