เดินทางท่องเที่ยวเช่ารถมินิบัส A.T.S. TRAVEL ค้างคืน 1 คืน 2 วัน ณ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอขอบพระคุณผู้โดยสารที่ไว้วางใจเช่ามินิบัสบัสปรับอากาศ 20 ที่นั่ง A.T.S. TRAVEL ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 พฤศจิกายน A.T.S. TRAVEL ไปรับผู้โดยสารที่ สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานครฯ เดินทางท่องเที่ยว หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การเดินทางครั้งนี้ผู้โดยสารจะได้รับความปลอดภัยตลอดการเดินทางและสะด