top of page

เช่ารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ OUTING TRIP ประจำปี 2564 บริษัท โบว์เบเกอร์รี่ เฮ้าส์ จำกัด

ขอบพระคุณ บริษัท โบว์เบเกอร์รี่ เฮ้าส์ จำกัด ที่ได้ไว้วางใจเช่ารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ OUTING TRIP ประจำปี 2564 วันที่ 28 -29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ณ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

✅ มีที่กั้นฉากโควิด เพื่อเว้นระยะห่างพนักงานขับรถและผู้โดยสาร

✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม และ 3 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page