top of page

เช่ารถทัวร์ใหม่ เดินทางรับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ เดินทางดูงาน

A.T.S. TRAVEL ได้รับมอบหน้าที่ รับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ เดินทางดูงาน บริษัท ซี เครสท์ มารีน จำกัด โดยรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่งรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564


Comments


bottom of page