top of page

เช่ารถบัสรับส่งพนักงาน ฉีดวัคซีน บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด (โรงงาน) ปทุมธานี

ขอบพระคุณ บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด (โรงงาน) ปทุมธานี เช่ารถบัสรับส่งพนักงาน ฉีดวัคซีน เข็มที่สอง จำนวน 5 คัน จำนวน 200 ท่าน ณ โรงพยาบาล นวมินทร์ 9 ซิโนฟาร์ม ภาคองค์กร/นิติบุคคล ภายใต้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ



📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19






Comments


bottom of page