top of page

เช่ารถบัส รับส่งบุคคลากร กรุงเทพคลังเอกสาร แสนภูดาษ ฉะเชิงเทรา เข้ารับการฉีดวัรซีนเข็มที่ 2

ขอบพระคุณท่านลูกค้าที่ได้ไว้ใจ เช่ารถบัส รับส่งบุคคลากร กรุงเทพคลังเอกสาร แสนภูดาษ ฉะเชิงเทรา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า


✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม และ 3 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19


bottom of page