top of page

เช่ารถบัส 30 ที่นั่ง รับส่ง พนักงานของ บริษัท เค ไพล์ จำกัด ระยอง เดินทางฉีดวัคซีน VIP

เช่ารถบัส 30 ที่นั่ง รับส่ง พนักงานของบริษัท เค ไพล์ จำกัด จากระยอง เดินทางฉีดวัคซีน VIP ณ สโมสร ธนาคารกรุงเทพ ประเวศ ภายใต้การดูแล ของ หน่วยงานประกันสังคม


✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ

https://www.ats-abb.com/blog/categories/%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89-%E0%B8%94%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%8B-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0


📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19

https://www.ats-abb.com/shaComments


bottom of page