เช่ารถบัส 50 ที่นั่ง บริษัท ซีเจแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเดินทางฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ภาคองค์กร ระยะที่ 2