top of page

เช่ารถบัส 50 ที่นั่ง ฉีควัคซีน จากฉะเชิงเทรา เดินทางไป SHOW DC

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจ A.T.S. TRAVEL ที่ได้โอกาส บริการรถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง รับส่ง บุคลากร จากฉะเชิงทรา ไปฉีดวัคซีน SHOW DC ภายใต้ความดูแลจากประกันสังคม (สปส.) เพื่อสร้างภูมิกันภายใต้องค์กร และชุมชน


✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ

https://www.ats-abb.com/blog/categories/%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89-%E0%B8%94%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%8B-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0


📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19

https://www.ats-abb.com/sha


Comments


bottom of page