top of page

เช่ารถบัส 50 ที่นั่ง เดินทางฉีดวัคซีน บริษัท ซีเจแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สมุทรปราการ

บริษัท ซีเจแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สมุทรปราการ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันภายในองค์กร ตามนโยบายรัฐ จองรถบัสรับส่งฉีดวัคซีนกับ A.T.S. TRAVEL เป็นครั้งที่ 3 วัคซีนภาคเอกชน วัควีนทางเลือก ซินโนฟาร์ม สถานที่ โรงพยาบาล ธนบุรีบำรุงเมือง


Comments


bottom of page