เช่ารถมินิบัส 20 ที่นั่ง ทำบุญวัดหลวงพ่อสด ธรรมกายาราม จ.ราชบุรี