top of page

เช่ารถมินิบัส 30 ที่นั่ง รับส่งพนักงาน บริษัท ท. รุ่งอรุณ การ์เมนท์ จำกัด เดินทางฉีดวัคซีนเข็มแรก

บริษัท ท. รุ่งอรุณ การ์เมนท์ จำกัด เดินทางฉีดวัคซีนเข็มแรก ณ หลังสำนักงานบางขุนเทียน โดย เช่ารถมินิบัส 30 ที่นั่ง A.T.S. TRAVEL ตามมาตราการรัฐที่ต้องการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันภายในโรงงานและองค์กร ภายใต้หน่วยงานประกันสังคม


✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ

https://www.ats-abb.com/blog/categories/%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89-%E0%B8%94%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%8B-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0


📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19
Comments


bottom of page