top of page

เช่ารถไปท่องเที่ยวกับรถตู้ปรับอากาศ A.T.S. TRAVEL เดินทางไป จังหวัดกาญจนบุรี

ขอขอบพระคุณท่านผู้โดยสารที่ไว้วางใจเช่ารถตู้ปรับอากาศ A.T.S. TRAVEL

เดินทางท่องเที่ยวไปจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ถึง 6 ธันวาคม 2564 ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเนื่องจากทาง A.T.S. TRAVEL จะเข้าไปรับที่ บางบัวทอง เลยโดยผู้โดยสารไม่ต้องเดินทางเองเพื่อมานั่งรถโดยสาร และรถตู้ปรับอากาศของทาง A.T.S. TRAVEL จะเป็นรถที่นั่งสบาย เนื่องจากภายในรถมีพื้นที่กว้างนั่งสบาย สุดท้ายนี้ A.T.S. TRAVEL ยินดีให้บริการตลอดการเดินทางไปและเดินกลับอย่างปลอดภัย


เราพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทาง


✅ ผ่านมาตรฐาน SHA พนักงานรับวัคซีนครบเรียบร้อย 2 เข็ม 3 เข็ม

✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ TV รุ่นใหม่ SMART TV เครื่องเสียงครบครัน พร้อมไมค์โครโฟน

✅ การเดินทางปลอดภัย 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยการเดินทาง ควบคุมด้วยระบบ GPS

✅ พักรถทุกๆ 4 ชั่วโมง พร้อมผ้าห่ม (ในกรณีเดินทางไกล)

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ


https://www.ats-abb.com/blog/categories/%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89-%E0%B8%94%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%8B-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19


https://www.ats-abb.com/sha


โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page