top of page

เปิดเทศกาลท่องเที่ยวอีกครั้ง เช่ามินิบัส เดินทางชมคอนโด ของ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด

เช่ามินิบัส 20 ที่นั่ง เปิดเทศกาลท่องเที่ยวอีกครั้ง เดินทางชมคอนโด ของ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด ภายในกรุงเทพมหานคร


✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย






Comments


bottom of page