top of page

เหมารถบัส 50 ที่นั่ง เดินทางฉีดวัคซีน ณ ศรีราชา วัคซีนภาคองค์กร

บริษัท เค.โอ.ไอซ์ จำกัด สัตหีบ เหมารถบัส 50 ที่นั่ง เดินทางฉีดวัคซีน ณ สหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์ค ศรีราชา วัคซีนภาคองค์กร ซิโนฟาร์ม วันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรงงาน ดำเนินการผลิตต่อไป


✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัยbottom of page