top of page

เช่ารถบัส พาพนักงานไปฉีดวัคซีน @มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

รถบัสโดยสาร 2 ชั้น 50 ที่นั่ง

จำนวน 3 คัน พาพนักงานออฟฟิส บจก.ชาญนครวิศวกรรม

กว่า 100 ชีวิต ร่วมเดินทางไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ณ


วันที่ 30 สิงหาคม 2564

Comments


bottom of page