เช่ารถบัสรับส่ง พนักงาน ฉีดวัคซีน เดินทางสู่ โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง (จัดสรรเว้นที่นั่ง)

อัปเดตเมื่อ 31 ก.ค. 2564ขอขอบพระคุณ บ