เช่ารถบัส ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ภาคองค์กรและหน่วยงาน ทั้งหมด 3 คัน เข็มท่ี่ 2 เรียบร้อย