นิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่ารถบัสทัศนศึกษา 7 คัน