top of page

เช่ารถบัส เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันภายในบริษัทและองค์กรของท่าน

อัปเดตเมื่อ 31 ก.ค. 2564

รับ-ส่ง หน่วยงานเอกชน

เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน

สะอาดปลอดภัย - คัดกรองผู้โดยสาร

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และ เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทในที่โล่งแจ้ง

รับ-ส่ง หน่วยงานเอกชน  เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน สะอาดปลอดภัย - คัดกรองผู้โดยสาร ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และ เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทในที่โล่งแจ้ง
เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันภายในบริษัทและองค์กรของท่านComentários


bottom of page