top of page

เช่ารถบัส A.T.S. TRAVEL พร้อมคุมเข้มจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อหลังจบงาน

อัปเดตเมื่อ 31 ก.ค. 2564

คุมเข้ม ตรวจวัด ฉีดพ่น A.T.S. TRAVEL มีมาตราการคุมเข้มจุดคัดกรองผู้โดยสารก่อนเดินทางฉีดวัคซีน ตรวจวัดอุณภูมิ พร้อมทั้งแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อีกหนึ่งผลงานเดินทางรับส่ง ฉีดวัคซีนภายในองค์กร 5 คัน

เพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้าทุกๆท่าน


Comments


bottom of page