top of page

Cleaning Procedure 


มาตราการดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นผิว ก่อนและหลังการบริการ โดยทีมดูแลมืออาชีพเชี่ยวชาญด้านความสะอาดโดยตรง ตามมาตราฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

safetravel-shalavela.png

รับรองมาตราฐานจาก SHA+
พนักงานขับรถและพนักงานผู้ช่วยได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 เป็นที่เรียบร้อย

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง SHA Plus Certification ได้ที่นี้ 

 

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว โดยโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

safetravel-shalavela.png

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะให้บริการลูกค้า

ทางบริษัทเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับลูกค้ากลับมาอีกครั้ง เสริมมาตรการ ให้เดินทางท่องเที่ยวปลอดภัยแบบมีระยะ 

ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะสามารถกลับมาท่องเที่ยวและเดินทางได้อย่างสบายใจอีกครั้ง ดังนั้นบริษัทจึงได้เตรียมมาตรการสำคัญต่างๆ เพื่อจะดูแลลูกค้าที่กลับมาใช้บริการ ภายใต้
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พนักงานขับรถและพนักงานผู้ช่วยได้รับการฉีดวัคซีน 


พนักงานภายในองค์กรเข้ารับวัคซีนโควิด-19  ณ  ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่อเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ครอบคลุมบุคลากรด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะตามเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคม 

%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%

บริการจุดคัดกรองก่อนขึ้นรถ

 

เพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารก่อนให้บริการ โดยติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นให้บริการ พร้อมทั้งให้บริการแจกเจลล้างมือผู้โดยสาร

TS_200811_0046.jpg

เข้มงวดขั้นตอนการทำความสะอาด 

ทางบริษัทจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดฆ่าเชื้อโอโซนโดยเฉพาะให้พนักงานทำความสะอาดหลังจากการบริการลูกค้าทุกครั้ง และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกครั้งที่ลูกค้าขึ้นและลงจากรถ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานของเรา

c28434ddcdb45a6d4bc62b3cd24c02008_630477

เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ทางบริษัทเพิ่มนโยบายจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง โดยจัดที่นั่ง 50 - 80% ของที่นั่งทั้งหมด หรือจัดที่นั่งตามแต่ความเหมาะสมของสถานการณ์

20200512_092808 (1).jpg

คัดกรองพนักงานก่อนรับบริการ

ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ก่อนปฎิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  พนักงานทุกคนรายการงานตัวต่อหัวหน้าพนักงานขับรถพร้อมวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มปฎิบัติงานและมีการจดบันทึกทุกครั้ง

c28434ddcdb45a6d4bc62b3cd24c02008_618939
bottom of page