top of page

รถบัส 12 คัน รับ-ส่ง พนักงานเสริมโควิด บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด

ขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจในการบริการของ บริษัทพร้อมที่จะให้บริการรับส่งพนักงาน ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค โควิด-19 ระยะเวลา 4 เดือน ภายในอยุธยา พร้อมทั้งมาตราการทำควบคุมการระบาด โควิด - 19 จำนวน 12 คัน✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม และ 3 เข็ม ✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19

Comments


bottom of page