top of page

เช่ารถบัส บริษัท จินเทค จำกัด นิคมอุตสาหกรรม นวนคร เดินทางฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม องค์กร ระยะ 2

เช่ารถบัส บริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม นวนคร เร่งเห็นความสำคัญของวัคซีน COVID-19 เดินทางฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 องค์กร ระยะ 2 โดยรถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภายในโรงงาน


✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ

https://www.ats-abb.com/blog/categories/%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89-%E0%B8%94%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%8B-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0


📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19
Comments


bottom of page