top of page

รถโดยสารรับส่งพนักงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย

รถรับส่งพนังาน การยาสูบแห่งประเทศไทย ของกระทรวงการคลัง ทั้งรถตู้ และ รถบัส เตรียมพร้อม รับพนักงานการยาสูบ โดยมุ่งเน้นความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด19 อีกทั้งรถทุกคันผ่านการพ่นฆ่าเชื้อและเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมในทุกๆวัน ผ่านการตรวจมาตรฐาน จาก 'SHA'Commenti


bottom of page