เช่ารถมินิบัส 20 ที่นั่ง เดินทางไปท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ จังหวัด สระบุรี 2 คืน 3 วัน

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจ A.T.S. TRAVEL เช่ารถมินิบัส 20 ที่นั่ง ในการบริการไปรับ-ส่ง จากชลบุรีเดินทางท่องเทียวใน เขาใหญ่จังหวัด สระบุรี ซึ่