เช่ารถมินิบัส 20 ที่นั่ง เดินทางไปทอดกฐิน ในจังหวัด มหาสารคาม


ขอบพระคุณที่ไว้วางใจเช่ารถมินิบัส 20 ที่นั่ง A.T.S. TRAVEL ได้เดินทางไปรับ-ส่งจาก เขาใหญ่ จังหวัด สระบุรี ไปทอดกฐินในจังหวัดมหาสารคาม ตลอดการเดินทางในครั้งนี้ ผู้โดยสารจะได้รับความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ซึ่งก่อนขึ้นโดยสาร จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิและใช้เจลล้างมือ สวมหน้าก