เช่ารถบัสปรับอากาศ 30 ที่นั่ง A.T.S. TRAVEL เดินทาง พักผ่อน ณ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอขอบพระคุณท่านผู้โดยสารที่ไว้วางใจ A.T.S. TRAVEL เช่ารถบัสปรับอากาศ 30 ที่นั่ง เดินทางท่องเที่ยวไปชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ท่านผู้โดยสารจะได้รับความเพลิดเพลินขนาดเดินทางเนื่องจาก มีสิ่งอำนวยควาสะดวก เช่น โทรทัศน์ ไวฟาย เป็นต้น และพนักงาน