สนุกสนานเดินทางเที่ยวบางแสน เช่ารถมินิบัส 20 ที่นั่ง A.T.S. TRAVEL จังหวัดชลบุรี

ขอขอบพระคุณผู้โดยสารที่ไว้วางใจเช่ารถมินิบัส 20 ที่นั่ง A.T.S. TRAVEL เดินทาง

ท่องเที่ยวในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ไปรับจากร้านข้าวต้มสมพงษ์ ลำลูกกาคลอง 6 จังหวัดปทุมธานี A.T.S. TRAVEL ยินดีให้บริการตลอดการเดินทางท่องเที่ยวแล