เดินทางไปทำบุญที่วัดพระศรีมหาธาตุมหาวิหาร เขตบางเขน ด้วยรถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่งโดย A.T.S. TRAVEL

ขอขอบพระคุณท่านผู้โดยสารที่ให้ความไว้วางใจ A.T.S. TRAVEL ได้ร่วมเดินทางไปทำบุญที่วัดพระศรีมหาธาตุมหาวิหาร เขตบางเขน รับจากที่ มหาล