top of page

เช่ารถบัส รับ-ส่ง พนักงานบริษัทของญี่ปุ่น


รับ-ส่ง พนักงานบริษัทของญี่ปุ่น ขอบพระคุณ บริษัท สยาม มิซึโช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในการบริการของ บริษัทพร้อมที่จะให้บริการรับส่งพนักงาน อย่างเต็มที่ ระหว่าง อ้อมน้อย ถึง นิคมสินสาคร (Sinsakhon Industrial Estate) โดย รถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง และมินิบัส 20 ที่นั่ง


Comments


bottom of page