อีกหนึ่งผลงาน เช่ารถบัส 7 คันสำหรับเดินทางฉีดวัคซีน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ TOT