top of page

รถตู้ ใหม่ป้ายแดง รับส่งประจำ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จำนวน 3 คัน

A.T.S. TRAVEL และบริษัทในเครือ มีความยินดีอย่างยิ่งที่นำส่งรถตู้ ใหม่ ป้ายแดง เพื่อรับส่งบุคลากร งานภายในองค์กร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จำนวน 3 คัน โดยภายในรถตู้ออกแบบทันสมัย สวยหรู ครบครันเครื่องอำนวยความสะดวก มีเครื่องเล่น SMART TV รองรับการทำงาน BLUETOOTH และสามารถเชื่อมต่อ WIFI ได้ และช่องเสียบ USB ชาตแบตมือถือภายในรถ

Yorumlar


bottom of page