รถตู้ ใหม่ป้ายแดง รับส่งประจำ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จำนวน 3 คัน