เช่ารถบัส 21 คัน เดินทางฉีดวัคซีน ประกันสังคม ม.33 ชาญนครฯ พร้อมกัน 5 สาขา ทั่วประเทศไทย