top of page

ใกล้สิ้นปี...เดินทางท่องเที่ยวกับรถบัสปรับอากาศ A.T.S. TRAVEL GO TO เอเชียทีค

อัปเดตเมื่อ 18 ม.ค. 2565

ขอขอบพระคุณท่านผู้โดยสารที่ไว้วางใจ A.T.S. TRAVEL เหมารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่งเดินทางท่องเที่ยวในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งไปรับจาก คลองสาม ปทุมธานี ท่องเที่ยว

เอเชียทีค ในการเดินทางในครั้งนี้ท่้านผู้โดยสารจะได้รับความเพลิดเพลินในการเดินทางเนื่องจากบนรถบัสปรับอากาศมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่าน และ A.T.S. TRAVEL

ยินดีบริการตลอดการเดินทาง ครั้งและท้ายนี้ขอให้ท่านผู้โดยสารสนุกสนานกับการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา


เราพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทาง


✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม และ 3 เข็ม

✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19

Comments


bottom of page