ขอบพระคุณ หจก. พรทิพย์ พลาสติก ให้ความไว้วางใจ ใช้บริการรถบัส เดินทางรับวัคซีน เข็มที่ 2

อัปเดตเมื่อ 26 พ.ย. 2564

ขอบพระคุณ หจก. พรทิพย์ พลาสติก ให้ความไว้วางใจ ใช้บริการรถบัส เดินทางรับวัคซีน เข็มที่ 2 ณ เซียร์รังสิต ที่ผ่านมา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคคลากร ภายในองค์กร เดินหน้าการผลิตต่อไป เราพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทาง