ขอบพระคุณ หจก. พรทิพย์ พลาสติก ให้ความไว้วางใจ ใช้บริการรถบัส เดินทางรับวัคซีน เข็มที่ 2

อัปเดตเมื่อ 26 พ.ย. 2564