GO TO เขาใหญ่กับ A.T.S. TRAVEL เช่ารถตู้ ท่องเที่ยวก่อนสิ้นปี

อัปเดตเมื่อ 18 ม.ค.

ขอขอบพระคุณท่านผู้โดยสารที่ไว้วางใจ A.T.S. TRAVEL เหมารถตู้ เดินทางท่องเที่ยวค้างคืนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 2 ธันวาคม 2564 ซึ่งไปรับจาก สุขุมวิท ซอย 13 กรุงเทพมหานครฯ ท่องเที่ยว เขาใหญ่ ในการเดินทางในครั้งนี้ท่้านผู้โดยสารจะได้รับความเพลิดเพลินในการเดินทางเนื่องจากบนรถตู้มีสิ่งอำนวยความส