top of page

ใกล้สิ้นปีท่องเที่ยวกับ A.T.S. TRAVEL เช่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยว ณ เขาใหญ่ จังหวัดนครนายก

ขอขอบพระคุณท่านผู้โดยสารที่ไว้วางใจเช่ารถตู้ปรับอากาศ A.T.S. TRAVEL

เดินทางท่องเที่ยว พักค้างคืนที่ เขาใหญ่ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ถึง 25 พฤศจิกายน 2564 ท่านผู้โดยสารทุกท่านจะรู้สึกประทับใจในการบริการเดินทางเนื่องจากพนักงานA.T.S. TRAVEL ยินดีให้บริการตลอดการเดินทาง ขนาดเดินทางท่านผู้โดยสารจะไดรับความเพลิดเพลินและก่อนการโดยสาร จะมีการบริการตรวจวัดอุณหภูมิและใช้เจลล้างมือก่อนการขึ้นรถ ป้องกันการเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)และเดินทางปลอดภัยตลอดการเดินทางไปและกลับเราพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทาง


✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม และ 3 เข็ม

✅ พนักงานผ่านการตรวจ ATK

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะhttps://www.ats-abb.com/blog/categories/%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89-%E0%B8%94%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%8B-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19


https://www.ats-abb.com/shaโพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page