top of page

JTEKT บางวัว จ.ฉะเชิงเทรา เช่ารถบัส 40 ที่นั่ง 2 คัน โดย A.T.S. TRAVEL เพื่อเดินทางฉีดวัคซีน

JTEKT บางวัว จ.ฉะเชิงเทรา เช่ารถบัส 40 ที่นั่ง 2 คัน โดย A.T.S. TRAVEL เพื่อเดินทางฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ให้พนักงานในองค์กร JTEKT ✅ ประกันการเดินทาง ที่นั่งละ 100,000 บาท

✅ DTAC wifi free

✅ อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนเดินทาง

✅ พนักงานผ่านการรับวัคซีนเรียบร้อย 2 เข็ม

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ

✅ รถบัสใหม่ ผ่านมาตราฐานสากล ปลอดภัย


📌 หลายองค์กรให้ความเชื่อมั่นตามผลงานด้านล่างนี้ค่ะ

https://www.ats-abb.com/blog/categories/%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89-%E0%B8%94%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%8B-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0


📌 มาตราการทำความสะอาดและควบคุม COVID-19

Comments


bottom of page