เดินทางปลอดกับ A.T.S. TRAVEL ไปรับวัคซีน ณ โรงพยาบาลเจตนิน จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานครฯ

อัปเดตเมื่อ 18 ม.ค.

ขอขอบพระคุณผู้โดยสารที่ไว้วางใจเช่ารถมินิบัส 20 ที่นั่ง A.T.S. TRAVEL ในการเดินทางไปรับ-ส่งใน วันที่27 ตุลาค