เช่ารถบัสปรับอากาศ 30 ที่นั่ง ไปฉีดวัคซีน ที่ สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์

ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจ A.T.S. TRAVEL พาท่านผู้โดยสารเดินทางไปรับวัคซีนใน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งนำรถบัส 30 ที