นั่งสบาย เช่ารถตู้ A.T.S. TRAVEL ไปรับ วัคซีนป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ขอขอบพระคุนท่านผู้โดยสารที่ไว้วางใจ เช่ารถตู้ A.T.S. TRAVEL นั่งสบายไปรับวัคซีนป้องการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เดินทางในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ไปรับจาก บริษัท ยูเซนโลจิสติกส์ ไปสู่จุดรับวัคซีนที่ อยุธยาซิตี้พาร์ค ซึ่งตลอดการเดินทางผู้โดยสารจ